Strategisk bygherrerÅdgivning

Alle opgaver er forskellige. Med opgavens løsning som omdrejningspunkt, er vi bygherrens strategiske samarbejdspartner fra start til slut gennem hele projektforløbet.

Vi skaber overblik og leder samt koordinerer komplekse sammenhænge ud fra en holistisk tilgang.

Indenfor opgavens rammebetingelser defineres mål og succeskriterier. Processer aftales og der udarbejdes en plan for opgavens løsning ligesom forslag til det helt rigtige team af samarbejdspartnere præsenteres.

Gennem vore ydelser, der matcher kundens reelle behov, sikrer vi det beslutningsgrundlag, som giver den optimale fremdrift i det videre byggeforløb.

Som strategiske bygherrerådgivere vil vi ses som bygherrens højre hånd gennem hele processen.  Vi samarbejder således både med bygherrens egen organisation, offentlige myndigheder samt alle øvrige involverede i processen.

Det optimerer det færdige resultat.

Sandbeck A/S · "Johannelyst"· Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S · Telefon: +45 70 23 50 80 · info@sandbeck.com