Islands Brygge Syd – KØbenhavn
PensionDanmark Ejendomme A/S

Udvikling af et 55.000 m2 stort boligbyggeri ved vandet på Islands Brygge med ca. 500 nye boliger samt en mindre andel erhverv.

Sandbeck A/S indgår som strategisk bygherrerådgiver for PensionDanmark og varetager deres interesser i udviklingsprocessen. Vi har fokus på alle relevante aspekter fra planforhold og øvrige rammebetingelser til projektforhold, indkøb, salg/udlejning og gennemførelse. Vi koordinerer processen og skaber et samlet overblik over aktiviteterne, og sikre at relevant viden bliver inddraget. Vi afstemmer løbende strategien med PensionDanmark, og følger op på budgetter, tidsplaner og handlingsplaner m.m.

Forud for PensionDanmarks erhvervelse af arealet varetog vi dialogen med Københavns Kommune og fik afdækket de plan- og myndighedsmæssige vilkår for udvikling af arealet.


Isbjerget – Århus havn
PensionDanmark Ejendomme A/S

208 lejligheder ved Århus havn med udsigt over Århus Bugt og Århus By. Tegnet af CEBRA, JDS Architects Search og Louis Paillard.

Sandbeck A/S rådgav PensionDanmark omkring salgs- og udlejningsstrategi, koordinerede samarbejdet med mægler, indretningsarkitekt m.fl. og fulgte op på budgetter og salgsstatistikker.

 

Udbud af rammeaftaler
KØbenhavns Ejendomme


Konsulent for Københavns Ejendomme vedrørende EU-udbud af rammeaftaler om totalrådgivning.

Rådgivning og håndtering af udbudsprocesserne, herunder bl.a. prækvalifikation, opstilling af tildelingskriterier, spørgsmål og svar, evaluering og point givning.


Bryghusprojektet
Realdania Byg A/S


27.000 m2 kulturhus med såvel boliger som erhverv, tegnet af Rem Koolhass/OMA og beliggende på Chr. Brygge.

Sandbeck A/S indgik som bygherrerådgiver med fokus på håndtering af udbudsprocessen, herunder udarbejdelse af procesplan, identificerede potentielle leverandører og entreprenører, opstillede tildelingskriterier, koordinerede med tekniske og juridiske rådgivere, gennemførte og faciliterede udbudsprocessen, forhandlinger m.m.

Endvidere indgik Sandbeck A/S som bygherrens sparringspartner, identificerede projektets risici, skabte klare grænseflader og et entydigt og transparent udbudsgrundlag samt optimerede samspillet mellem parterne.

 

LM Project
Harbour P/S


60.000 m2 erhverv tegnet af Steven Holl og beliggende på Langelinie og Marmormolen, forbundet med bro over indsejlingen til inderhavnen.

Sandbeck’s rolle i fase 1 omfattede en vurdering af det foreliggende projekt såvel teknisk som økonomisk samt vurdering af overordnede risici og optimeringsmuligheder. Herunder udarbejdelse af strategisk analyse samt forretningsplan.

 

Århusgadekvarteret
By & Havn


Sandbeck A/S koordinerede de mange aktiviteter og udarbejdede handlingsplan i forbindelse med opstart af infrastrukturarbejder og salgsaktiviteterne på Århusgadekvarteret i Nordhavnen.
               

Som strategisk bygherrerådgiver var vi By & Havns sparringspartner, samt ledte og styrede de processer og opgaver, der var nødvendige for at sikre den ønskede fremdrift i projektet.

 

Nordhavn Station
By & Havn

Ny station ved Nordhavnen

Koordinerede udviklingsprocessen og ledte møderne i den koordinerende arbejdsgruppe bestående af By & Havn, Banedanmark, Metroselskabet og Københavns Kommune.

 

Ombygning af KØdbyens KØleanlÆg
KØbenhavns Ejendomme

Skærpede sikkerhedsbestemmelser nødvendiggør en ombygning af Kødbyens Køleanlæg, der reducerer omfanget af ammoniak installationer i anlægget.

Sandbeck A/S varetog som konsulent EU-udbuddet
af totalrådgivningsydelserne.

 

Center for boligvelfÆrd
Symbion A/S

Sandbeck A/S var konsulent for Symbion A/S i forbindelse udvikling af ca. 12 – 17.000 m2 center for boligvelfærd – BoVel. I centeret skal der etableres miljøer for udvikling af velfærdsteknologier, der forbedrer menneskers hverdag og den offentlige sundheds- og velfærdsservice.


Bygherreforeningen

Konsulent for Bygherreforeningen i forbindelse med udarbejdelse af høringsmateriale, drøftelser med EBST med mere.

Sandbeck A/S · "Johannelyst"· Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S · Telefon: +45 70 23 50 80 · info@sandbeck.com