Fra projektidÉ til fÆrdigt resultat

Uanset om man ønsker en analyse af et større eller mindre projekt, eller om man ønsker en full scale strategisk rådgivning så har vi ekspertisen til at hjælpe.

Vores samlede ekspertise i alt fra analyse af projektets muligheder og risici til forhandling om grundkøb, drøftelser med offentlige myndigheder og afklaring af juridiske forhold sikrer, at vi kan gennemføre en kvalificeret vurdering på højt niveau, der sikrer investor eller bygherre det rigtige beslutningsgrundlag.

Når projektet skal gennemføres, har vi den nødvendige ekspertise til at rådgive omkring byggeriets processer, samarbejde med interessenter og sikre optimering af beslutningsveje, således at projektet gennemføres med bedst muligt resultat, både kvalitativt og økonomisk for investor.

Vores rådgivning sikrer det færdige resultat til tiden, i den form det er aftalt. Vores store, samlede erfaring er bygherrens garanti for det gode resultat.

Sandbeck A/S · "Johannelyst"· Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S · Telefon: +45 70 23 50 80 · info@sandbeck.com