bygherrerÅdgivning

Vi stiller altid vores erfarne partnere til rådighed for de enkelte projekter, og påtager os ikke flere opgaver end vi selv kan overkomme. Det er således altid den eller de samme partnere, man møder på projektet.

Vi mener, at den erfarne person, er i stand til at skabe det nødvendige engagement og den deraf følgende fremdrift i processen. Kendskabet til byggeriets enkelte faser og til eventuelle konfliktflader de enkelte aktørere imellem, sikrer at konflikter løses før de opstår og at projektets parter, aktiveres i den løbende proces på det optimale tidspunkt.

Som strategiske bygherrerådgivere er vi altid det sikre kort, der kender den ydelse vi leverer til fulde.

Sandbeck A/S · "Johannelyst"· Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S · Telefon: +45 70 23 50 80 · info@sandbeck.com