Bygherreforeningen

Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser.

Medlemsskaren repræsenterer ca. 90 af Danmarks største bygherrer, 1.200 af byggeriets beslutningstagere og et samlet indkøbsvolumen på ca. 30 mia. kr. årligt.

Med medlemskabet, ønsker Sandbeck A/S at bidrage til at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet.

Bygherreforeningen er en aktiv part i byggeriet og opfylder målsætningerne gennem dialog og samarbejde med andre interesseorganisationer, offentlige styrelser, ministerier og brugerinteresser.


Sandbeck A/S · "Johannelyst"· Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S · Telefon: +45 70 23 50 80 · info@sandbeck.com